Privacybeleid

Boekendeal respecteert de privacy van haar klanten. Deze verklaring geeft aan welke informatie wij van u vragen en hoe boekendeal met uw informatie omgaat.

Voor het plaatsen van uw bestelling zijn uiteraard uw persoonlijke gegevens vereist, zoals uw bedrijfsnaam, eigen naam en adres, betaalinformatie (creditcard-, of bankrekeningnummer, afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode) en noodzakelijkerwijs de namen en adressen van degenen voor wie uw bestelling bestemd is.

Alleen met uw goedkeuring zal boekendeal de door u verstrekte informatie zo nu en dan gebruiken voor marketingdoel-einden. Bijvoorbeeld voor het bekendmaken van speciale aanbiedingen en om u te informeren over nieuwe producten en aanvullende diensten.

Waar nodig zullen wij die informatie uitwisselen met bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze service en uitsluitend met het omschreven doel, of in het geval van verkoop, voorgestelde verkoop of eigenaar wisseling van het bedrijf.

De gegevens die u ons via www.boekendeal.nl toezendt zijn door middel van SSL versleuteling maximaal beveiligd. Hiervoor heeft boekendeal de nodige certificering verkregen.

Nadat u uw bestanden via een beveiligde verbinding verzonden heeft wordt het gehele productieproces geautomatiseerd uitgevoerd in voor derden niet toegankelijke, beveiligde ruimtes.

Om andere dan wettelijk voorgeschreven of de in deze verklaring aangegeven redenen, zullen wij uw informatie nimmer aan derden verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Boekendeal zal binnen alle redelijkheid voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van de door u gegeven informatie te voorkomen. Onze businesspartners, die toegang hebben tot de door u verstrekte informatie, zijn verplicht tot geheimhouding en mogen de informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan waarnaar binnen deze verklaring wordt verwezen.